Wat is vennootschapsbelasting en wie moet het betalen?

Belastingen vormen het grootste deel van de inkomsten van de Nederlandse overheid. Er zijn verschillende soorten belastingen en een daarvan is de vennootschapsbelasting. Maar wat is vennootschapsbelasting precies en wie moet dat betalen? In deze blog krijg je een nadere toelichting. Laten we beginnen.

Wat is vennootschapsbelasting?

Vennoot staat voor partner, aandeelhouder en compagnon. Een vennootschap is een bedrijfsvorm dat wordt opgericht door meerdere personen of ondernemingen met een samenwerkingscontract, waarbij elke partij zijn eigen inbreng doet om zo winst te maken. Over deze winst wordt er belasting geheven en dat noemen we de vennootschapsbelasting.

Er zijn verschillende soorten vennootschappen, hieronder vind je een overzicht.

Besloten vennootschap (bv)
De besloten vennootschap is geschikt voor kleine of middelgrote bedrijven en is erg populair; je weet met wie je samenwerkt, je aansprakelijkheid is beperkt en er is geen minimumkapitaal vereist. De besloten vennootschap kun je zien als een familiale vennootschap.

Naamloze vennootschap (nv)
De naamloze vennootschap is de favoriet van grote ondernemingen. Hierbij zijn de aandelen vrij overdraagbaar; de nadruk ligt op het anoniem inzamelen van kapitaal. Zo blijven de vennoten namelijk buiten beeld en hun aansprakelijkheid blijft beperkt tot hun inbreng.

Coöperatieve vennootschap (cv)
Bij een coöperatieve vennootschap ligt de focus meer op een gemeenschappelijk doel dat je met je partners wilt bereiken, in plaats van om zoveel mogelijk winst te maken. Omdat dit een grote formaliteit vergt, zijn er 3 oprichters noodzakelijk voor het oprichten van deze vennootschap.

Maatschap (ms)
Een maatschap is bedoeld voor een flexibele samenwerking tussen twee of meer personen met weinig dwingende regels. Hierbij is er geen rechtspersoonlijkheid. Als je toch rechtspersoonlijkheid wilt, kun je een vennootschap onder firma (VOF) of commanditaire vennootschap (CommV) oprichten.

Wie moet vennootschapsbelasting betalen?

Het maakt niet uit om welk soort vennootschap het gaat; als je een vennootschap hebt, betaal je daarover belasting. Hierbij verschillen de tarieven van de Belastingdienst continu. In 2022 is het tarief 15%, in geval van een inkomen lager dan 395.000 euro. Voor een hoger inkomen geldt er een tarief van 25,8%.

Aangifte vennootschapsbelasting
Als jouw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, moet je de aangifte indienen vóór 1 juni van het volgend kalenderjaar. Heb je een gebroken boekjaar? Dan doe je de aangifte binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar. Doe dit op tijd, anders riskeer je een boete. Eventueel kun je een uitstel aanvragen via de Belastingdienst.

Hulp nodig?

Laat de aangifte van je vennootschapsbelasting over aan professionals en maak je er verder geen zorgen om. Van Tricht MKB is een ervaren boekhoud- en administratiekantoor en levert diensten op alle gebieden van de financiële dienstverlening. Wij begrijpen heel goed dat je geen fouten wenst te maken en nare boetes wilt vermijden. Nou, wij zorgen ervoor dat jouw vennootschapsbelasting goed wordt opgesteld en op tijd wordt ingediend.

Heb je verder nog vragen, twijfels of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op; samen komen we altijd tot een oplossing.

Op Van Tricht MKB kun je rekenen!